Monday, 3 October 2011

GANDHIJAYANTHI DAY -OCTOBER 2

ആ മഹാത്മാവിന്റെ മുന്‍പില്‍ ഞങ്ങള്‍ ശിരസ്സു നമിക്കുന്നു .ആ മഹാത്മാവഉ കാണിച്ചു തന്ന പാത നമുക്കും പിന്തുടരാം.

No comments:

Post a Comment